เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด
ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)3/2563

รายละเอียด ?

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2563

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานหรือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)2/2563

รายละเอียด ?

ปฏิทินการศึกษา

รายละเอียด ?

ประกาศเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-แบบไม่เสียค่าปรับ(1/2563)

รายละเอียด ?

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กศ.ป. 1/63(สอนชดเชย)

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)1/2563

รายละเอียด ?

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์(กศ.ป.)

รายละเอียด ?

ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา กศ.ป. เทอม 3/2562 (ขยายเวลาสิ้นสุด การชำระค่าปรับ)

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคปกติ(งดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ)

รายละเอียด ?


คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

รายละเอียด


ประกาศ กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 3/2562

รายละเอียด


กำหนดวันเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ประจำภาคเรียน 3/2562

รายละเอียด