เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

การใช้งาน VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายใน มหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

รายละเอียด ?

ปฏิทินการศึกษา

รายละเอียด ?

ประกาศลดค่าเทอม 2/2564

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)1/2565

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)3/2564

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)2/2564

รายละเอียด ?

ประกาศ การมอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ป.(งดการเรียนการสอนนักศึกษา)1/2564

รายละเอียด ?

การใช้งานระบบบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษา

รายละเอียด

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้จอง ประจำปีการศึกษา 2/2564 ภาคปกติ

รายละเอียด