เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด

Card title


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Read more

Card title


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Read more
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2560

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาค กศ.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 3/2560

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2560 (ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5)

รายละเอียด ?


สัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด ?


การปรับผลการเรียนจาก I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/59และ กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/59

รายละเอียด ?


เปลี่ยนแปลงสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด ?


กำหนดการลงทะเบียนการเลือกรายวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 2/2560

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2560 (แก้ไขล่าสุด)

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาค กศ.ป. ปีการศึกษา 1/2560(แก้ไขล่าสุด)

รายละเอียด ?


ปฏิทินอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ?


ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของกองพัฒนาการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา

รายละเอียด ?


กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2560

รายละเอียด ?


ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์

รายละเอียด?