เข้าสู่ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ Snru Connect


รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น


-หากลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1, โทรศัพท์ 042-970-025


-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน รายวิชา หรือเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น


Last Update , 19/01/2018

ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด

กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1


กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1

ดูรายละเอียด

Card title


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Read more
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2560

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาค กศ.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 3/2560

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2560 (ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5)

รายละเอียด ?


สัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด ?


การปรับผลการเรียนจาก I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/59และ กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/59

รายละเอียด ?


เปลี่ยนแปลงสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด ?


กำหนดการลงทะเบียนการเลือกรายวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 2/2560

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2560 (แก้ไขล่าสุด)

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี ภาค กศ.ป. ปีการศึกษา 1/2560(แก้ไขล่าสุด)

รายละเอียด ?


ปฏิทินอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา

รายละเอียด ?


ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กำหนดระยะเวลาเพิ่ม-ถอนรายวิชา กำหนดวันเวลาปิดเปิดภาคเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ?


ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของกองพัฒนาการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา

รายละเอียด ?


กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2560

รายละเอียด ?


ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์

รายละเอียด?